Skip to content
e-consult

Wat is een eConsult?

Wat is een e-consult?

Een eConsult is een digitaal medisch consult tussen patiënt en huisarts dat plaatsvindt via internet. Er bestaan verschillende vormen van een eConsult, zoals onder andere via e-mail of een videoverbinding met de patiënt. Een voordeel van eConsults is dat patiënten eenvoudig vragen kunnen stellen die geen spoed hebben, maar wel belangrijk zijn. Een eerste consult tussen huisarts en patiënt mag geen eConsult zijn, maar bij een vervolgconsult kan dit wel. Het succesvol inzetten van eConsults zorgen voor minder volle wachtkamers bij de huisarts. In dit artikel gaan we dieper in op wat eConsults zijn, welke vormen eConsults er bestaan, wat voor- en nadelen voor uw huisartsenpraktijk kunnen zijn en hoe deze te declareren zijn.


Is het een e-consult of eConsult?

Goede vraag! Als we vanuit taalkundig perspectief naar het woord eConsult kijken dan is het woord een afkorting en samenvoeging van elektronisch consult en moeten we net als bij e-mail een koppelteken gebruiken. Kijken we naar de resultaten in google voor e-consult vs. eConsult en e-health vs eHealth, dan zien we dat de versies zonder koppelteken vaker worden gebruikt. Grammaticaal klopt eConsult dus (nog) niet helemaal, maar in de praktijk kiezen we kennelijk toch liever voor eConsult.


Waar is een eConsult bij de huisarts voor geschikt?

Als u erover nadenkt om eConsults aan te gaan bieden in uw huisartsenpraktijk, dan heeft u ook vast al nagedacht over wat voor vragen u wel en niet zou kunnen beantwoorden via zo’n digitaal consult. Verderop in dit artikel bespreken we wat de voordelen zijn voor de patiënt en voor de huisartsenpraktijk. eConsults zijn namelijk vooral geschikt voor bepaalde zorgvragen.


Waar is een eConsult geschikt voor?

 • Het opvragen van onderzoeksuitslagen.
 • Controles bij chronische ziektes, zoals o.a. astma.
 • Leefstijl advies en eventuele opvolgende controles.
 • Vragen over medicijnen en eventuele bijwerkingen.
 • Terugkerende lichamelijke klachten die geen spoed vereisen.
 • Vervolgvragen na een eerder consult, mensen vergeten nog wel eens wat te vragen op het moment zelf.
 • Vragen waarbij de patiënt online tegenstrijdige antwoorden vindt.


Waar is een eConsult niet geschikt voor?

 • Lichamelijke klachten die moeten worden onderzocht.
 • Klachten die emotioneel van aard zijn.
 • Een eerste consult omtrent een klacht.
 • Klachten waar spoed vereist is.


Welke vormen van eConsults zijn er mogelijk?

eConsults kunnen in verschillende vormen worden aangeboden. Hierin zal u als praktijk een goede keuze moeten maken door te kijken welke manier het beste bij u en uw praktijk past. De meest voorkomende eConsults lichten we hieronder toe, deze vormen zijn toegankelijk en vaak logisch om in te zetten.


Het eConsult per e-mail

De meest toegankelijke vorm is het eConsult via e-mail. Hoe werkt een eConsult via e-mail? Iedereen is wel bekend met e-mailen en daardoor is deze vorm laagdrempelig en toegankelijk. De patiënt of zorggebruiker kan via de website van uw huisartsenpraktijk een e-mail sturen via een beveiligde verbinding. U krijgt deze e-mail in uw veilige omgeving binnen en kan de patiënt of zorggebruiker zorg bieden per e-mail. Enkele voordelen van een eConsult via e-mail is dat u zelf kunt bepalen wanneer u antwoordt en dat u tijd heeft om indien nodig nog e.e.a. uit te zoeken. Voor de patiënt is het makkelijk dat voor eenvoudige en niet-complexe vragen, hij (in eerste instantie) niet langs hoeft te komen.


Het video eConsult

Een videogesprek met uw patiënt of zorggebruiker is ook een type eConsult. Bij het video eConsult heeft u een online videoverbinding via uw computer met uw patiënt. Dit dient net als bij het eConsult per e-mail, via een veilige verbinding plaats te vinden. Een videoconsult biedt de voordelen dat de patiënt u ziet en hoort en vice versa. Dit kan uitkomst bieden op het moment dat een consult niet dringend genoeg is voor een bezoek, maar dat het wel prettig is om elkaar te kunnen spreken en zien.


Het eConsult via een messenger app

Het eConsult via een messenger geeft uw patiënt de mogelijkheid om u vanaf de smartphone berichten te sturen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Whatsapp. De eerste vraag die u nu heeft zal zijn, kan een eConsult dan ook via Whatsapp? Nee, Whatsapp is daar niet veilig genoeg voor. Er wordt persoonlijke informatie gedeeld die niet bij derden mag belanden. Daarom bestaan er ook Messenger toepassingen speciaal ontwikkeld voor de zorg, zodat u veilig met uw patiënt kunt ‘appen’. eConsults via een berichten app zijn laagdrempelig en snel. Een patiënt kan u bijvoorbeeld een foto van snijwond sturen, met de vraag of hij hiervoor langs zou moeten komen.


Waarom zou u als huisartsenpraktijk eConsults aanbieden?

Eerder beschreven wij enkele mogelijkheden en soorten eConsult toepassingen. Maar waarom zou u als huisarts eConsults aanbieden in uw praktijk? eConsults helpen om de druk in de praktijk te verlagen, patiënten en zorggebruikers hoeven voor eenvoudige zaken niet langs te komen en daarnaast is het een service voor uw patiënt. Patiënten die te druk zijn, niet goed durven of slecht ter been zijn hoeven niet altijd meer langs te komen. Het aanbieden van eConsults wordt ook steeds normaler, meer dan de helft van de huisartsen in Nederland biedt al eConsults aan. Het is echter ook belangrijk om goed naar uw patiënten en zorggebruikers te communiceren dat u eConsults aanbiedt en hoe dit in z’n werk gaat.


Wat zijn de voordelen van eConsults voor uw huisartsenpraktijk?

Voordat u begint met eConsults is het belangrijk om een duidelijke visie hierover te hebben. Wat is de meerwaarde voor de praktijk? En voor uw patiënt? Wil iedereen binnen de praktijk er in meegaan? Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat het goed in de praktijk wordt ingeregeld. Binnen de praktijk moet duidelijk zijn hoe het werkt, hoe snel er gereageerd dient te worden en ook moeten uw ook patiënten op de hoogte zijn van de mogelijkheid. Dit gaat vaak verder dan een linkje op uw praktijkwebsite. eConsults kunnen, mits goed geïmplementeerd in de gehele praktijk, voordelen bieden. Hieronder sommen we enkele belangrijke voor- en nadelen van eConsults op.


Wat zijn voordelen van eConsults voor uw praktijk?

 • U kunt zelf bepalen wanneer u de vragen beantwoord (bij e-mail en messenger).
 • U heeft de tijd om waar nodig nog iets op te zoeken in het dossier van de patiënt.
 • Minder volle wachtkamers, want een deel van de consulten kan al online worden afgehandeld.
 • U gaat met de tijd mee, mensen gebruiken hun smartphone en tablet voor steeds meer persoonlijke zaken.
 • U heeft meer tijd voor consulten die niet digitaal kunnen, eConsults zijn vaak efficiënter (korter) dan telefonische of fysieke consulten.


Wat zijn voordelen van eConsults bij de huisarts voor uw patiënt?

Voor veel patiënten biedt een eConsult bij hun huisarts uitkomst. Mensen zijn vaak druk, werken veel, hebben tijd nodig voor het gezin en een fysiek bezoek bij de huisarts kost nu eenmaal tijd. Mensen kunnen ook slecht ter been zijn. Zo zijn er meerdere redenen waarom uw patiënten baat kunnen hebben bij een eConsult.


Wat zijn de voordelen van een eConsult voor uw patiënt?

 • Uw patiënt is te druk voor een bezoek aan de huisarts.
 • Het is te belastend voor voor de patiënt (of de ouder/mantelzorger van de patiënt).
 • Uw patiënt is slecht ter been of het kost veel energie om langs te gaan.
 • Niet iedereen voelt zich prettig in een volle wachtkamer.
 • Als de patiënt het moeilijk vindt om naar de huisarts te gaan (zorgmijdend).
 • Als de patiënt een eenvoudige vraag heeft of een uitslag wilt horen, dan hoeft hij of zij niet langs te komen.


Hoe zit het met veiligheid bij eConsults?

Tijdens een eConsult wordt er persoonlijke en medische informatie gedeeld. Deze gegevens mogen niet zonder (wettelijke) toestemming bij derden belanden. Het is belangrijk om te zorgen dat eConsults altijd via een beveiligde, versleutelde verbinding plaatsvinden. Hoe weet u dan of de verbinding veilig is? Hiervoor zijn normen ontwikkeld. Doorgaans wordt er gekeken naar de ISO27001 en de NEN7510 norm. De laatste biedt specifieke richtlijnen voor informatiebeveiliging in de zorg. De eerste is breder en ook van toepassing voor organisaties buiten de zorg. Veel aanbieders van eConsult software zorgen dat zij voldoen aan deze normen. De certificaten zijn op te vragen en dus controleerbaar. Biedt daarom ook geen eConsults aan via Whatsapp, Gmail of Skype, maar gebruik hier speciaal voor ontwikkelde software. Dan weet u zeker dat dat goed is geregeld.


Het declareren van een eConsult, hoe zit dat?

Zijn eConsults te declareren? Ja, eConsults zijn declarabel. eConsults mogen als regulier of zelfs als dubbel consult worden gedeclareerd, mits de zorgverlening inhoudelijk en qua tijdsbesteding hieraan gelijk zijn. Hierover bestaat onder huisartsen vaak nog onduidelijkheid, dit blijkt vaak een belemmering te zijn om eConsults actief in te zetten volgens Nictiz.

Veel huisartsen declareren momenteel de helft van de vergoeding van een regulier consult voor een eConsult, dus in lijn met de vergoeding van een telefonisch consult. De vergoeding voor een eConsult is echter niet afhankelijk van de vorm, maar van de geleverde zorg en de tijdsbesteding. Het declareren van het eConsult staat los van wie in de praktijk de zorg verleent. Zowel een huisarts, praktijkondersteuner als assistent mogen een eConsult voeren. Het is aan de huisarts om hierin te beoordelen welke prestatie hij/zij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het implementeren en aanbieden van eConsults in uw praktijk? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.